И. Абдраимов атындагы

Кыргыз авиациалык институту

Учуу экипажын даярдоо боюнча адис же стажер жумуш оруну сунушталат
Учуу экипажын даярдоо боюнча адис же стажер жумуш оруну сунушталат
  • 20 Окт 2023
  • 7044
  • 0

Авиакомпания төмөнкү жумуш орундарын сунуштайт:              

Учуу экипажын даярдоо боюнча адис же стажер

Жайгашкан жери: Бишкек, Кыргызстан

Иштөө тартиби: Толук иш күнү             

 

Талаптар: 

- тиешелүү тармак боюнча бакалавр даражасы (авиация, билим берүү, психология ж.б.);

- Англис жана орус тилдеринде канааттандыраарлык денгээлде жазуу жана оозеки коммуникация көндүмдөрү;  

- өз алдынча жана командада иштей алуу;

- Кунт коюу жана мыкты уюштуруучулук жөндөмдөрү;                                                           

- Күчтүү компьютер көндүмдөрү, анын ичинде Microsoft Office менен иштөө.        

 

Артыкчылыктуу квалификациялар:

- авиация тармагында иш тажрыйбасы жана/же окуу;

- Кыргызстандын жарандык авиациясынын эрежелерин жана авиациялык кадрларды даярдоого талаптарды билүү/

 

Аткаруу милдеттери:

- окуу материалдарын, анын ичинде презентацияларды, таркатма материалдарды жана онлайн окутуу модулдарын иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү;

- учуучу экипажынын мүчөлөрүн жана диспетчерлерди окутуу программаларын, анын ичинде класстык жана тренажердук окууларды өткөрүү;

- окутуу программаларын баалоого катышуу, анын ичинде студенттердин пикирлерин чогултуу жана баалоо жүргүзүү;        

 

- менеджер менен бирге экипажды даярдоо иштерин жургузуу; окутуу программаларын жана алардын ченемдик талаптарга шайкештигин текшеруу;      

- экипажды даярдоонун эсебин мониторингдөө жана жүргүзүү жана анын тактыгын камсыз кылуу (лицензиялар, медициналык сертификаттар,  валидациялар, учуу процесстерин текшерүү, симулятордук текшерүүлөр ж.б.).                                

 

Кошумча маалымат алуу үчүн: +996312900981   

 

Резюмеңизди WhatsApp номерине жөнөтүңүз: +996777996550