И. Абдраимов атындагы

Кыргыз авиациалык институту

Негизги бөлүмдөрдүн телефон номерлери
Аталышы Телефон номери Факс номери E-mail
Кеңсе +996(312)418038 +996(312)418038

info@aviacoll.kg 

kyrgyz_avia_college@mail.ru

Окутуу иштери боюнча
директордун орун басары

+996(312)418024   oksana_sadovskaya@mail.ru

Тарбия иштери боюнча
директордун орун басары

+996(312)418043   emaida67@mail.ru
Окутуу бөлүмүнүн башчысы +996(312)417987   kurmannazi@mail.ru
Бухгалтерия +996(312)418052   kyrgyz_avia_college@mail.ru
Юрист +996(312)418043    
Китепкана +996(312)418045