И. Абдраимов атындагы

Кыргыз авиациалык институту

Контакты

 

Дарек:
Кыргыз Республикасы, 720009, Бишкек ш., академик М. Лущихин к., 60.

 

Телефон:
0(312)418038.

 

E-mail:
info@kai.kg
kyrgyz_avia_college@mail.ru