И. Абдраимов атындагы

Кыргыз авиациалык институту

График
Учебный план