И. Абдраимов атындагы

Кыргыз авиациалык институту

Учебный план